Emniyet Yönetim Sistemi

Emniyet Yönetim Sistemi

Emniyet, en önemli faaliyetimizdir. Tüm havacılık faaliyetlerimize yönelik sürekli olarak stratejiler ve süreçler geliştiriyor, uyguluyor, sürdürüyor ve iyileştiriyoruz; böylece en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşmayı ve ulusal / uluslararası standartları karşılamayı umuyoruz.

Yönetimin tüm aşamaları, Yönetim Kurulu’ ndan başlayarak, en yüksek emniyet performansına ulaşılmasından sorumludur.

Taahhüdümüz:

a. Uygun insan ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını desteklemek, etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik etmek ve finansal yönetimle aynı şekilde sonuçlara ilgi göstererek, adil kültür çerçevesinde emniyeti aktif şekilde yönetmek üzere, emniyet yönetimini desteklemek.

b. Tüm yöneticilerin başlıca sorumlulukları arasına emniyet yönetimini yerleştirmek,

c. Tüm personelin emniyet performansının sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri ve sorumluluklarını açıkça tanımlamak,

ç. Eğitim ve genel havacılık faaliyetleri ve insan faktörleri ile ilişkili riskleri ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçleri belirlemek ve uygulamak,

d. Çalışanların gönüllü katılımını desteklemek, ölçmek ve artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek

e. Hukuki ve düzenleyici şartlara ve standartlara uymak ve mümkün olduğunda bunların ötesine geçmek,

f. Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynakların mevcut bulunmasını sağlamak,

g. Tüm personelin yeterli ve uygun havacılık emniyet bilgisi ve eğitimi almasını, emniyet konularında yeterli olmasını ve yalnızca becerilerine uygun görevlere tayin edilmesini sağlamak,

ğ. Emniyet performansımızı sürekli olarak iyileştirmek ve ilgili emniyet önleminin alınmasını ve etkili olmasını sağlamak için Emniyet yönetim incelemeleri gerçekleştirmek ve

h. Emniyet performansımızı gerçekçi amaçlara ve / veya hedeflere göre belirlemek ve ölçümlemek,

i. Faaliyetlerimizi destekleyecek, dışarıdan tedarik edilen sistemler ve hizmetlerin bizim emniyet performansı standartlarımızı karşılamasını sağlamaktır.